فلزیاب DFR

فلزیاب دی اف آر   detector-dfr.ir فروش انواع فلزیاب های روز دنیا بهترین و قدرتمند

ترین فلزیاب های موجود فروش انواع فلزیاب ارزان و گران ترین آنها و بهترین فلزیاب

مزایای مهم این دستگاه عبارتند از:
• کوچکی، سبک بودن و شباهت آن به عصای پیاده روی
• این دستگاه شبیه به یک عصای پیاده روی بوده که با رادیوی

FMیک تلفن هوشمند به عنوان کنترل کنندۀ فلزیاب عمل می کند و نمودارهای سه بعدی را نشان می دهند.
• نیازی به کامپیوتر نیست
• قادر به تمایز بین فلزات آهنی و غیر آهنی می باشد.
• ازقبل برنامه ریزی شده و آمادۀ کار می باشد.
• از باتری های استاندارد استفاده می کند (باتریهای AA که همه جا موجود می باشند)
(عملکرد و کار Rover UCدر یک تلفن هوشمند جدید ممکن و اجرا می شود)
قدرت پردازش تلفنهای همراه امروزی مهندسین و برنامه نویسان نرم افزارها

اسکنر سه بعدی که براحتی قابل استفاده است را تولید نموده اند.

 

فلز یاب دی اف ار سوپر دارای دسته ی  عصای پیاده روی می باشد و که برای

جستجو به کمک شما میآید و لوپ شما را درجستجو در مناطقی که با فلزیابهای

معمول دیگر قادر به جستجو در آن نمی باشید را ممکن می سازد. شما

می توانید با این دستگاه مکانهایی را که قبلا قادر به جستجو در آن نبودید را جستجو  کنید